Jak doda wpis


« strona gwna


 • katalog jest moderowany - wszystkie wpisy nie zwizane z bran prawnicz nie s akceptowane
 • wejd do kategorii
 • wybierz podkategori albo utwrz now
 • wejd do podkategorii i dodaj wpis
 • wystarczy tylko url reszta jest pobierana z META strony (tzn. tytu i opis)
 • tytu i opis mona jeszcze zmodyfikowa przed dodaniem
 • strone mona doda do kilku odpowiadajcych kategorii
 • zgaszana strona musi spenia ponisze kryteria !!!
  -
  musi by czytelna oraz zawiera unikaln i logiczn zawartos
  - zgaszana strona musi by stron gwn (startowa)
  - musi zosta dodana wycznie do jej odpowiednich kategorii
 • warunkiem dodania wpisu do katalogu jest umieszczenie na zgaszanej stronie poniszego linku zwrotnego !!!
 • niedostosowanie si do powyszych wymogw skutkowa bdzie natychmiastowym usuniciem wpisu.

Wpisw: 7799, Podkategorii: 107

powered by v2.9.1 qlWeb.info & qlweb pro